Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

مسابقه و قرعه کشی مسابقه و قرعه کشی

 مسابقه و قرعه کشی

​ضوابط قرعه کشی :
 •  بازه زمانی قرعه کشی : 24 مهر 98 الی 12 آذر 98​​​
 •  خرید در بازه زمانی قرعه کشی انجام شده باشد.​
 •  فاکتور خرید در بازه زمانی قرعه کشی ثبت شده باشد
 •  هر 40 هزار تومن خرید 1 امتیاز
  •  یک کیلو عسل  2  امتیاز
   •  نیم کیلو عسل  1  امتیاز​
 •  در پایان مدت جشنواره، براساس جمع مبالغ فاکتورهای ثبت شده ،  کد شانس به شما تعلق می گیرد.

 •  فاکتور خریدتان را نزد خود نگهدارید، با توجه به اینکه فاکتورها بعد از مدتی کمرنگ می شوند، لطفا از فاکتورتان عکس یا کپی تهیه فرمایید. به نحوی که متن فاکتور قابل رویت باشد.
 •  ارایه فاکتور برای دریافت جایزه الزامی است.​

 • ​​ برای شرکت در قرعه کشی ، در هنگام خرید شماره موبایل خود را به صندوق دار اعلام کنید.
 • ​​​​​​​
​ضوابط قرعه کشی :
 •  بازه زمانی قرعه کشی : 9 بهمن 97- 31 فروردین سال 98
 •  خرید در بازه زمانی قرعه کشی انجام شده باشد.​
 •  فاکتور خرید در بازه زمانی قرعه کشی ثبت شده باشد 
 •  فقط فاکتورهای بیش از پنجاه هزار تومان در قرعه کشی شرکت داده می شوند.
 • در پایان مدت جشنواره، براساس جمع مبالغ فاکتورهای ثبت شده و پس​ از کسر اقلام تنظیم بازار، به ازای هر پنجاه هزار تومان یک کد شانس به شما تعلق می گیرد.
  •  ​اقلام تنظیم بازار از فاکتورهای فروش کسر می شود و سپس شانس محاسبه می شود ​
 •  فاکتور خریدتان را نزد خود نگهدارید، با توجه به اینکه فاکتورها بعد از مدتی کمرنگ می شوند، لطفا از فاکتورتان عکس یا کپی تهیه فرمایید. به نحوی که متن فاکتور قابل رویت باشد.
 •  ارایه فاکتور برای دریافت جایزه الزامی است.​

 • ​​ برای ثبت فاکتور از طریق پیامک کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را به شماره 300079258 پیامک کنید
 • ​​​​​​​

 
​ضوابط قرعه کشی :
 •  بازه زمانی قرعه کشی : 1 خرداد- 17 تیر سال 97
 •  خرید در بازه زمانی قرعه کشی انجام شده باشد.​
 •  فاکتور خرید در بازه زمانی قرعه کشی ثبت شده باشد 
 •  خرید حداقل10 کیلوگرم از  برنج شیرزاد
 •  هر 10 کیلوگرم از برنج شیرزاد یک شانس حساب می شود
 • ​​ برای ثبت فاکتور از طریق پیامک کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را به شماره 300079258 پیامک کنید
 •  برای ثبت فاکتور از طریق تلگرام کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را از طریق روبات  ​@HaftStores_Bot ارسال کنید
​​​​​​​
​ضوابط قرعه کشی :
 •  بازه زمانی قرعه کشی : 15 اردیبهشت- 31 خرداد سال 97
 •  خرید در بازه زمانی قرعه کشی انجام شده باشد.​
 •  فاکتور خرید در بازه زمانی قرعه کشی ثبت شده باشد 
 •  خرید حداقل250,000 ریال از محصولات شهرزاد
 •  هر فاکتور شامل 250,000 ریال از محصولات شهرزاد یک شانس حساب می شود
 • ​​ برای ثبت فاکتور از طریق پیامک کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را به شماره 300079258 پیامک کنید
 •  برای ثبت فاکتور از طریق تلگرام کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را از طریق روبات  ​@HaftStores_Bot ارسال کنید
​​​​​​​
​ضوابط قرعه کشی :
 •  بازه زمانی قرعه کشی : 1 اردیبهشت- 30 آذر سال 97
 •  خرید در بازه زمانی قرعه کشی انجام شده باشد.​
 •  فاکتور خرید در بازه زمانی قرعه کشی ثبت شده باشد 
 • خرید حداقل 200,000 ریال از محصولات سلاله
 •  هر فاکتور شامل 200,000 ریال از محصولات سلاله یک شانس حساب می شود
 •  قرعه کشی بصورت ماهانه برگزار می شود 
 • ​​ برای ثبت فاکتور از طریق پیامک کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را به شماره 300079258 پیامک کنید
 •  برای ثبت فاکتور از طریق تلگرام کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را از طریق روبات  ​@HaftStores_Bot ارسال کنید
​​​​​​​​​​
​ضوابط قرعه کشی :
 •  بازه زمانی قرعه کشی : 1 اردیبهشت- 31 خرداد سال 97
 •  خرید در بازه زمانی قرعه کشی انجام شده باشد.​
 •  فاکتور خرید در بازه زمانی قرعه کشی ثبت شده باشد 
 •   جمع مبلغ بارکد های ثبت شده تا پایان قرعه کشی حداقل  2,500,000 ریال باشد
 •   با توجه به اینکه شماره موبایل در قرعه کشی شرکت داده می شود ، مجموع مبلغ خرید برای هر شماره موبایل محاسبه می شود
 • ​​ برای ثبت فاکتور از طریق پیامک کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را به شماره 300079258 پیامک کنید
 •  برای ثبت فاکتور از طریق تلگرام کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را از طریق روبات  ​@HaftStores_Bot ارسال کنید
​​​​​​​


ضوابط قرعه کشی :
 •  بازه زمانی قرعه کشی : 22 اسفند - 31 فروردین 97
 •  قرعه کشی روزانه از فاکتورهای خریداری شده و ثبت شده در همان روز انجام می شود
 •  خرید حداقل 300,000 ریال از محصولات  گلستان , پرديس , هاتي كارا , توينينگز
 •  فاکتور خرید باید در همان روز خرید ثبت شده باشد  
 •  برای ثبت فاکتور از طریق پیامک کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را به شماره 300079258 پیامک کنید
 •  برای ثبت فاکتور از طریق تلگرام کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را از طریق روبات ​​@HaftStores_Bot ارسال کنید​
​​​​​​​


ضوابط قرعه کشی :
 •  بازه زمانی قرعه کشی : 15 بهمن - 31 فروردین 97
 •  خرید در بازه زمانی قرعه کشی انجام شده باشد
 •  خرید حداقل 300,000 ریال از محصولات گلرنگ، لندی ،آیری ،هوم پلاس ،اکتیو، او ،سافتلن
 •  فاکتور خرید در با​زه زمانی قرعه کشی ثبت شده باشد 
 •  برای ثبت فاکتور از طریق پیامک کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را به شماره 300079258 پیامک کنید
  •  برای ثبت فاکتور از طریق تلگرام کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را از طریق روبات ​​@HaftStores_Bot ارسال کنید
برندگان قرعه کشی :​

​برای مشاهده برندگان قرعه کشی ​اینجا ​کلیک کن​ید

​​​​​​​
​​
​ضوابط قرعه کشی :
 •  بازه زمانی قرعه کشی : 1 بهمن - 17 فروردین سال 97
 •  خرید در بازه زمانی قرعه کشی انجام شده باشد.​
 •  مبلغ خرید حداقل 500,000 ریال باشد
  •  فاکتور خرید در بازه زمانی قرعه کشی ثبت شده باشد 
  • ​​ برای ثبت فاکتور از طریق پیامک کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را به شماره 300079258 پیامک کنید
  •  برای ثبت فاکتور از طریق تلگرام کافیست که شماره بارکد فاکتور خرید را از طریق روبات  ​@HaftStores_Bot ارسال کنید
​​​​​​​